Allmänna villkor

I. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

 1. Allmänna villkor reglerar rättigheter och skyldigheter av Användare, bl.a. Köpare av Butiken som föras av Försäljaren.
 2. Allmänna Villkor finns på Butikens webbsida så att Användare kan ha tillgång till dem, öppna dem och ladda ner dem.

II. DEFINITIONER

 1. Definitioner som används i Allmänna Villkor betyder som följande:
 2. Försäljaren – Marcin Uszak, 66-400 Gorzów Wielkopolski, Polen, ul. Marcinkowskiego 10h/8, org.nr. NIP: PL5992781700, som säljer varor och erbjuder tjänster via Butik.
 3. Butik – alla webbsidor och verktyg (webbplats) som förvaltas av säljaren och som möjliggör Användare att ingå avtal om försäljning eller avtal om tillhandahållande av tjänster, Butiken finns på webbsidan: www.mustang-skor.se
 4. Köpare– Användare som har ingått avtal om försäljning eller avtal om tillhandahållande av tjänster med Försäljaren i Butiken
 5. Avtal om försäljning – ett avtal som ingås i Butiken mellan Försäljaren och Köparen om försäljning av varor till Köparen.
 6. Avtal om tillhandahållande av tjänster – ett avtal som ingås i Butiken mellan Försäljaren och Köparen om tjänster som erbjuds för Köparen.
 7. Avtal – i Avtal ingår både avtal om försäljning och avtal om tillhandahållande av tjänster.
 8. Allmänna villkor – dessa Allmänna Villkor.
 9. Uppgifter – uppgifter som finns på Butikens webbsidor, bl.a. namn och beskrivningar, bilder, fotos av varor, märken.
 10. Användare – användare av nätet, som använder Butiken för att köpa varor eller tjänster som Försäljare erbjuder via Butiken.
 11. Nyhetsbrev – en tjänst som Försäljaren erbjuder. Via nyhetsbrev skickar Försäljaren meddelande åt Köpare, bl.a. meddelande om varor, särskilt uppgifter om Försäljaren och varor, om internetbutik, nyheter och reor.

III. ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV BUTIKEN

 1. Försäljaren möjliggör inköp via Internet via en online-butik på hemsidan www.mustang-skor.se  För att köpa varan, måste du välja en produkt (modell, storlek), sätta den in i "din korg", klicka på "Jag beställer och betalar," och fylla i beställningsformulär.
 2. Butiken säljer märkesskor. Produkter som säljs i butiken säljs i Polen. Vid varje vara finns uppgifter om tillverkaren och annan nödvändig information.
 3. Butiken ägs av företaget: MARCIN USZAK, ul. Karola Marcinkowskiego 10H lok. 8, 66-400 Gorzów Wielkopolski, Polen, org.nr. NIP: PL5992781700, REGON: 080064236. Företaget finns i polska företagsregister (CEIDG).
 4. Om du väljer COD betalning, skickar vi varan samma dag om leveranstid är upp till 13 timmar. Om leveranstid är längre än 13 timmar skickar vi varan nästa arbetsdag efter att vi har fått beställningen. Om du väljer banköverföring, skickar vi varan samma arbetsdag.
 5. Avtal ingås när du skickar din beställning till oss.
 6. Avtalets innehåller datasystemet i form av dessa allmänna villkor som är tillgängliga på vår webbsida och avtal som skickas till dig.
 7. Inköpsavtal som ingås mellan dig och butiken realiseras den dag varan levereras till dig.
 8. Försäljaren måste leverera varan utan skador.
 9. Alla uppgifter om garanti finns i garantibekräftelsen. I garantibekräftelsen finns alla uppgifter angående reklamation.
 10. Du har rätt att läsa regler för god praxis för entreprenörer som ingår i polska lagen om att motverka otillbörliga marknadspraxis från 23 augusti 2007. Lagen finns på webbsida: http://isap.sejm.gov.pl/
 11. Avtal som du och Försäljaren ingår gäller från och med den dag ni ingår avtal till och med den dag varan levereras till dig.
 12. Du är skyldig att betala för den levererade varan när du ingår avtal med Försäljaren.
 13. Vid tvister har du rätt att lösa tvist som enkel tvist genom att: a) kontakta skiljedomstolen för konsumenten b) genom medling c) anmäla handelsinspektionen d) få hjälp hos polska Konsumentverket, gratis konsumenthjälplinje.
 14. Kunden-konsument är en person som köper varor privat och inte på grund av sin verksamhet.
 15. Kunden – är en person som köper varor på grund av sin verksamhet eller en privat person, se punkt 14.
 16. Butiken är öppen från måndag till fredag, kl. 9.00-17.00.
 17. Användare kan besöka Butiken genom att använda olika verktyg (dator, mobil) och genom en webbläsare.
 18. Du har ingen rätt att använda Butikens namn, logo, uppgifter och andra delar av Butiken (bl.a. inklusive grafiska element och butikslayout så kallade layout). Det är förbjudet att försöka öppna liknande butiker, särskilt på webbplatser och webbdomäner förbundna med Användaren.

IV. REGISTRERING I BUTIKEN

 1. För att blir vår stamkund kan du registrera dig. Du ska undvika att skriva in dina personliga uppgifter och leveransuppgifter i anmälningsformulär varje gång när du köper hos oss. För att registrera dig ska du fylla in i anmälningsformulär, särskilt dessa fält som är obligatoriska. De obligatoriska fälten är: Förnamn och Efternamn, Ort, Postkort, Gatuadress, E-post-adress, Telefonnummer, Land och leveranssätt och betalningssätt.
 2. Du som är Användare har rätt till att: a. använda vår webbsida, bl.a. ingå avtal utan att registrera dig eller b. registrera dig i vår Butik med dina personliga uppgifter (användarnamn och lösenord) i ditt konto i Butiken eller i ditt Allegro konto.
 3. Du kann ingå avtal utan att registrera dig, om du uppfyller följande regler: a. du fyller in anmälningsformulär på vår webbsida genom att uppge uppgifter som krävs, b. du accepterar dessa Allmänna Villkor.
 4. När du har registrerat dig, uppstår det ett nytt konto i vår Butik. Kontot innehåller olika uppgifter och där samlas informationer om dig som är Användare och dina besök på Webbsidan angående avtal du ingår med Butiken. På ditt konto har du tillgång till bl.a. din beställningshistoria.

V. BESTÄLLNINGAR I BUTIKEN – AVTAL

 1. Innan du beställer varor i Butiken, ska du lägga den utvalda varan eller tjänsten in i din korg. Din korg möjliggör dig att samla utvalda varor eller tjänster innan du bestämmer dig att köpa dem, räkna deras värde och räkna leveranskostnader. När du väljer varor eller tjänster kan du ändra allt som finns i korgen genom att lägga till eller ta bort varor och tjänster.
 2. För att din beställning kan behandlas måste du fylla in anmälningsformulär på ett rätt sätt.
 3. Vi har rätt att använda dina kontaktuppgifter för att behandla din beställning.
 4. Om Försäljaren inte kan behandla din beställning på grund av att varan inte är tillgänglig i Butiken, är han skyldig att informera dig om detta inom 2 dagar efter att du har ingått avtal med Försäljaren. Du bestämmer om beställningen ska behandlas. Du kan bestämma om beställningen ska behandlas på en annan leveranstid.
 5. Om du har fyllt in felaktiga uppgifter i anmälningsformulär och Försäljaren har dina riktiga kontaktuppgifter kontaktar Försäljaren dig att meddela om felaktiga uppgifter och att beställningen inte kan behandlas.
 6. Beställda varor levereras till dig på adress du har angett i anmälningsformulär.
 7. Du har rätt att välja betalningssätt från möjligheter som finns i anmälningsformulär.
 8. Du betalar för leveranskostnader. I viss fall, om Butiken accepterar det, kan det vara Butiken som betalar för leverans. Information om vem som betalar finns varje gång vid leveransuppgifter och bekräftas efter att du har beställt varor.

VI. HUR KAN MAN ANULLERA BESTÄLLNING

 1. Du kan annullera beställningen via telefon eller e-post genom att ange beställningens ID. Beställningen har annullerats när du har anmält det till Butiken.

VII. BETALNINGS- OCH LEVERANSVILLKOR

 1. Priser i Butiken är bruttopriser (med moms) och räknas i SEK. Priser beräknas utifrån nationella växelkursen.
 2. Varor levereras av leveransföretag som du har valt. Leveranskostnader och leveransföretag finns på vår webbsida under betalning och leverans.
 3. Vid beställningen bestämmer du hur du vill betala för den beställda varan. Du ska betala för den beställda varan straxt efter att du har beställt varan genom överföring eller vid leverans och du väljer COD betalning.
 4. Leveranstid är tid som pågår fram och med varan levereras till dig. I leveranstid ingår tid när vi behandlar beställningen och själva leveranstid som leveransföretag behöver att leverera varan hem till dig. Leveranstid är vanligtvis 1 eller 2 arbetsdagar.

VIII. NYHETSBREV

 1. Uppgifter av alla Användare som registrerar sig i vår Butik som Kunder samlas i vår databas. Butiken har rätt att skicka oväntade e-postmeddelanden till Användare som har lämnat sina uppgifter i Butiken och har anmält sig för nyhetsbrev. Vi skickar inte e-postmeddelanden till personer deras uppgifter inte finns i vår databas – vi skickar ingen spam. Om du har fått ett e-postmeddelande från oss, betyder det att dina uppgifter finns i vår databas och du har accepterat att du kommer att få e-postmeddelande från oss. Om du önskar dig att inte få liknande meddelanden i framtid, kontakta oss och ange ditt Användarnamn och status (Kunde, Subskribent) och om det är möjligt ange datum när du har registretat dig i vår Butik.

IX. PERSONLIGA UPPGIFTER

 1. Butiken begränsar användning och samling av kundernas personliga uppgifter till bara dessa uppgifter som krävs för att sälja varor, det betyder att det samlas bl.a. e-post-adress och kontaktuppgifter. Personliga uppgifter ges inte vidare till tredje män och används för att behandla din beställning och informera våra kunder om beställningar och leverans och om våra nya produkter. Vi behandlar dina personliga uppgifter enligt principerna i Europaparlamentets och rådets allmänna förordning (EU) om dataskydd (GDPR). Du har rätt till att förändra dina personliga uppgifter och till att kräva att vi inte lägre använder dina uppgifter. Du ska informera oss skriftligen om det.

X. GARANTI OCH REKLAMATION

 1. Garanti på varan begränsar inte och avslutar inte dina rättigheter.
 2. Varor vi erbjuder har en 24månads lång producentgaranti.
 3. Om vara som har levererats till dig har tekniska fel eller har skadats vid leverans eller inte stämmer med beställningen, har du rätt att reklamera varan.
 4. Om det är möjligt skicka också varans ID nummer eller ditt kundens nummer.
 5. Du ska skicka den reklamerade varan till följande adress: H2Water GmbH& Co. KG (Marcin Uszak), Goethestr. 11A, 15234 Frankfurt Oder, Tyskland. Du ska ange även dina kontaktuppgifter, ditt telefonnummer och beskrivning av fel.
 6. Vi ska behandla din reklamation inom 14 dagar och informera dig på vilket sätt ska reklamation realiseras.
 7. Du har rätt att förändra varans tillstånd genom att kostnadsfritt reparera varan, byta varan, minska pris eller häva avtal.
 8. Om Försäljaren inte kan uppfylla dina krav informerar dig varför dina krav inte har uppfyllts och vilka lösningar som finns.

XI. ÅNGERRÄTT– ATT HÄVA AVTAL

 1. Du har ångerrätt utan att nämna grund varför du har ångrat beställning innan 14 dagar efter att du har fått varan utan att du betalar för leverans, utan följande.
 2. Du betalat leveranskostnader: a) när du inte har valt det billigaste leveranssätt, återbetalar vi bara kostnader av det billigaste leveranssättet, b) du betalar för kostnader för att skicka varan tillbaka till Butiken, c) du tar ansvar om varans värde har minskats.
 3. För att ångerrätt händer innan 14 dagar ska du skicka ett e-postmeddelande till oss på vår webbadress: dmin@buty-mustang.pl eller via post. Ett mönster finns här: Mönster för ångerrätts meddelande.
 4. Avtal gäller inte längre och varan skickas i samma tillstånd som förut.
 5. Varan ska skickas omedelbart till Butiken, innan 14 dagar efter den dag avtal har blivit ogiltigt.
 6. Du ska även skicka ett meddelande att du vill häva avtal om ditt kontonummer.
 7. Försäljaren har rätt att inte återbetala beloppet så längre varan inte levereras tillbaka eller du inte skickar bekräftelse att varan har skickats till Försäljaren.
 8. Försäljaren bekräftar dig att han har fått ditt meddelande om ångerrätt.

XII. ATT BYTA VARAN

 1. Du har rätt att byta alla varor du har köpt hos oss. Om du inte tycker om vara du har köpt hos oss har du ångerrätt och rätt att byta varan till varan på samma eller annan storlek genom att skicka varan till oss. Var så snäll och bekräfta med oss om den storlek du vill ha är tillgänglig. Om storleken inte är tillgänglig, försöker vi att byta varan så snabbt som möjligt. Om det är omöjligt erbjuder vi dig en annan vara eller återbetalar beloppet.
 2. Om det nya priset är större än det första ska du betala skillnaden.
 3. Om det nya priset är mindre än det första ska vi betala skillnaden.
 4. Alla särskilda uppgifter bestäms mellan Försäljaren och dig.

XIII. TEKNISKA PAUSER

 1. Försäljaren tar inte ansvar när du inte kan besöka Butiken på grund som är oberoende av Försäljaren.
 2. Försäljaren har rätt att avsluta tillgång till Butiken på grund av tekniska arbeten på Webbsidan. Försäljaren försöker att följande pauser händer på natten och är så korta som möjligt.

XIV. SLUTBESTÄMMELSER

 1. Vid fall som inte regleras av dessa allmänna bestämmelser gäller polska civilrätten från 23 augusti 1964 (Dz. U. Nr 64 punkt.16 med förändringar) och polska konsumentskyddslagen från 30 maj 2014 ( Dz. U. 2014 punkt 827).
 2. Syfte med dessa allmänna villkor är inte att begränsa eller avsluta några av konsumentens rätter enligt polska civilrätten från 23 april 1964 (Dz. U. nr 16, punkt 93 med förändringar), som kunden har enligt lagen. Om dessa allmänna villkor inte stämmer med civilrätten gäller civilrätten.
 3. Om det uppstår tvister mellan Försäljaren och dig som är företagare bosatt utanför Polen gäller det bara polska rätten, särskilt den som beskrivs i punkt1.
 4. Om det uppstår tvister mellan Försäljaren och dig som är konsument och är bosatt utanför Polen gäller bara polska rätten. Du har samtidigt rätt enligt lagen i land där han är bosatt.
 5. Om det är bara en del av rätten som inte gäller, gäller resten av rätten, utan det att resten av rätten inte är giltig utan den del som inte gäller.
 6. Försäljaren har rätt att ändra dessa allmänna villkor efter att han har anmält användare. Förändringar måste hända inom 14 dagar innan nya regler börjar att gälla.
 7. Om du har beställt varan när gamla regler har gällt, gäller gamla regler angående din beställning.
 8. Om du inte stämmer med förändringar i dess allmänna villkor, kan du ta bort ditt konto från webbsidan.
 9. Du kan kontakta oss på vår e-post-adress: admin@buty-mustang.pl eller telefonnummer: +48793959223. Du kan även skriva ett brev till oss och skicka det till: Marcin Uszak, ul. Karola Marcinkowskiego 10H/8 66-400 Gorzów Wielkopolski, Polen.
 10. Alla uppgifter som finns på webbsidan www.buty-mustang.pl och webbsidans adress skydds enligt polen upphovsrätt från.
 11. Dess allmänna regler gäller fram och med 25 mai 2018
Tillbaka till toppen
Sklep internetowy Shoper.pl | Supported by CleverCode
Visa full version på hemsidan
Sklep internetowy Shoper.pl